Jak przygotować pliki do druku?

Odpowiednie przygotowanie plików produkcyjnych zagwarantuje, że zamówione przez Ciebie produkty zostaną wydrukowane w optymalny sposób.

Przygotowaliśmy listę rzeczy, na które należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania plików produkcyjnych.

1. Rodzaje plików i standard ich zapisywania

Najlepiej, aby przesyłane do nas pliki były zapisane w formacie PDF (wersja Acrobat 4 – 1.3 lub 1.6). Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie czcionki zostały zmienione na krzywe oraz o osadzeniu bitmap wewnątrz dokumentu.

W przypadku plików TIF z grafiką rastrową należy pamiętać o spłaszczeniu dokumentu. Mapy bitowe powinny zostać skompresowane wg schematu LZW.

Pliki otwarte w formatach: .psd, .cdr, .ai, .indd nie są ostatecznie gotowe. Przesłanie ich do druku niesie za sobą ryzyko wystąpienia błędów.

Przygotowując pliki prosimy o zachowanie ich standardu jakości zgodnie z poniższą tabelą.

Wielkość

Rozdzielczość

Do formatu A4 300ppi
Do 1 m2 200ppi
Do 2 m2 150ppi
od 2 mDo 5 m2 100ppi
od 5 mDo 25 m2 80ppi
od 25 mDo 50 m2 50ppi
powyżej 50 m2 30ppi
Wielkość Do formatu A4 Do 1 m² Do 2 m²  2-5 m² 5-25 m²  25-50 m² Powyżej 50 m²
Rozdzielczość 300ppi 200ppi 150ppi 100ppi 80ppi 50ppi 30ppi

Technologia druku UV działa w trybie kolorystycznym CMYK. Przesyłane do nas pliki powinny być więc zapisane właśnie w tym trybie. W przypadku otrzymania plików zapisanych w przestrzeni barwnej RGB (nie przeznaczonej do druku) zostaną one automatycznie zamienione na CMYK. Efektem czego mogą być różnice kolorystyczne. Prosimy o zapisywanie przesyłanych pików w trybie kolorystycznym CMYK 8 bit, bez załączania profili ICC.

2. Wymiary plików i obszary bezpieczne

Przesyłane pliki powinny posiadać nie mniej niż 3 mm spadu. Dodatkowo obszar bezpieczny wewnątrz pola zadruku dla logotypów oraz tekstów powinien wynosić 4 mm od krawędzi płyty.

3. Druk białym kolorem

Wybierając druk w kolorze białym trzeba pamiętać o odpowiednim przygotowaniu plików. Ważną dla nas informacją na etapie prepress jest to czy dana grafika ma posiadać poddruk wybiórczy czy na całej powierzchni.

W przypadku zadrukowywania na biało całej powierzchni należy stworzyć nowy obiekt (na osobnej warstwie) i zmienić jego kolor na dodatkowy o nazwie Spot 1. Warstwa ta powinna zostać umieszczona w osobnym pliku.

Jeśli biały kolor ma zostać nadrukowany wybiórczo, np. pod warstwą z nadrukiem CMYK, należy stworzyć dodatkową warstwę z zaznaczonym polem zadruku w bieli. Obiekty na warstwie muszą zostać oznaczone jako dodatkowy kolor o nazwie Spot 1. Całą warstwę należy umieścić pod warstwą z projektem w CMYK oraz zaznaczyć opcję Nadrukuj/Overprint.

Pliki należy zapisać w formacie .pdf.

Jeśli nie masz pewności, że przygotowane przez Ciebie pliki są prawidłowe skontaktuj się z nami.

4. Przygotowanie plików do frezowania CNC

  • akceptujemy pliki w formacie .eps lub .pdf
  • linia frezu musi być wyznaczona za pomocą wektorowej linii na osobnej warstwie z jak najmniejszą liczbą węzłów
  • dla plików drukowanych niezbędne jest 5 mm spadu drukarskiego
  • dla obiektów skomplikowanych sugerujemy dołączenie rysunku technicznego, nasz operator może samodzielnie zaprogramować frezarkę CNC